سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی
سیدمرتضی نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد
ثیاب قدسی – استادیار دانشگاه ارومیه
اسلام ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه فسیل شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درمحدوده ورقه زمین شناسی به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ رضی به مختصات طولهای جغرافیایی خاوری ۴۸٫۳۰-۴۹٫۰۰ شرقی و عرضهای جغرافیایی ۳۹٫۰۰-۳۸٫۳۰ شمالی جای گرفته است طبق تقسیمات کشوری دراستان اردبیل جای دارد و ازسمت جنوب به ورقه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ اردبیل محدود می شود این ورقه درزون زمین ساختی البرز آذربایجان قرار دارد قدیمی ترین واحدها شامل سنگهای عمدتا رسوبی تخریبی و کربناته و کمی آتشفشانی به سن ژوراسیک و کرتاسه است بیشترین قسمتهای سطح ورقه را سنگهای آتشفشانی ائوسن پوشانده است با توجه به عنوان مقاله رخساره های دریایی کرتاسه دراین جا بحث می شود این واحدها شامل سنگ نهشته های کربناته کرتاسه زیرین سنگ آهکهای اربیتولین دار و کنگلومرا و سنگ آهکهای میکرایتی چرت دار گلوبوترونکانادار و مربوط به رخساره های پلاژیک و سنگ آهکهای رخساره بنتیک کرتاسه فوقانی می باشد میکروفسیلهای کرتاسه زیرین عبارتند از: Orbitolina arabicus Dictyoconus sp.; Iraqia simplex; (Age: Aptian میکروفسیلهای بنتیک و پلاژیک کرتاسه بالایی عبارتنداز: Orbitoides sp., Siderolites sp., Omphalocyclus sp.Globotruncana lapparenti, Globot arca, Globot.bulloides, Globot.falsostuarti. , Globotroncana sp Heterohelix sp.,( Age : Maestrichtian