سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه اسماعیلیان – کارشناس ارشد علوم کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله کاربرد تبدیل هاف برای شناسایی اثرانگشت در سیستمهای بینایی ماشین ارائه شده است.روش ارائه شده بر اساس تبدیل هاف تعمیم یافته برای اشیاء نامنظم است که در آن فضای پارامتری با عملگرهای انتقال،چرخش و مقیاس بندی تعریف می شود.تکنیک ارائه شده می تواند در سیستمهای تشخیص هویت همچنین تحلیل تصاویر رنگی وسیاه و سفید به کار رود. آزمایشهای انجام شده نشان می دهد که روش پیشنهادی به نحو موثری قادر به شناسائی تصاویراثرانگشت با وجود انتقال چرخش و مقیاس بندی در تصاویر می باشد.