مقاله شناسائی گیاهان آبزی و نیمه آبزی کانال های آبرسانی کشاورزی و آبزی پروری استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شناسائی گیاهان آبزی و نیمه آبزی کانال های آبرسانی کشاورزی و آبزی پروری استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان آبزی
مقاله کانال های آبرسانی
مقاله پراکنش جغرافیائی
مقاله طیف زیستی
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رومیانی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جرجانی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق گیاهان آبزی کانال های آبرسانی کشاورزی و آبزی پروری استان خوزستان در سال ۹۰-۸۹ مورد بررسی قرار گرفتند. در منطقه مورد مطالعه ۵۵گونه گیاه متعلق به ۳۶ جنس و ۲۶ خانواده شناسائی شدند. در تمام کانال های آبرسانی خوزستان دو گیاه آبزی غوطه ور Ceratophyllum demersum و Najas minor دیده شدند. در شمال خوزستان، ایستگاه های شهر دزفول تا شوش در تمام کانال ها جنس Ceratophyllum و Potamogeton بیشترین تنوع را داشتند. ایستگاه های موجود در حوزه شوش تا اهواز گونه Polygonum hydropiper و Phragmites australis بالاترین تنوع را به خود اختصاص دادند. به سمت جنوب استان خوزستان گونه Phragmites australis، Cyperus pygmaeus وTypha australis به عنوان گیاهان آبزی بن در آب از تنوع بالائی برخوردار بودند که بیشترین تنوع در این حوزه مربوط به تالاب بین المللی شادگان بود. در جنوب شرق استان خوزستان (ایستگاه های بندر ماهشهر، هندیجان) بیشترین تنوع گیاهان آبزی موجود در کانال ها مربوط به Phragmites australisو Lemna gibba بود. بیشترین گونه حوزه رودخانه اروند و بهمنشیر Phragmites australisگزارش شد. از لحاظ تعلق جغرافیای گیاهی،گونه های ایرانی- تورانی با ۲۹ درصدبیشترین تنوع را داشتند و بیشترین طیف زیستی منطقه با ۲۴ درصد متعلق به هیدروفیت ها بود.