مقاله شناسائی و بررسی فراوانی راسته Calanoida از زیر رده پاروپایان (Copepoda) در آبهای ایرانی دریای عمان قبل و بعد از مانسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: شناسائی و بررسی فراوانی راسته Calanoida از زیر رده پاروپایان (Copepoda) در آبهای ایرانی دریای عمان قبل و بعد از مانسون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسایی و دریای عمان
مقاله Calanoida

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجرانی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور شناسائی و معرفی راسته Calanoida دریای عمان، از تنگه هرمز تا پسابندر در استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶ انجام پذیرفت. در این بررسی نمونه های شناسائی شده در ۱۴ خانواده و ۲۲ جنس مورد شناسائی قرار گرفتند. در این مطالعه مشخص گردید که جنس Paracalanus از خانواده Paracalanidae با %۶۳ بیشترین فراوانی و جنس Aetideus از خانواده Aetidae با %۰٫۰۱ کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. خانواده Calanidae با بیشترین تعداد جنس، شامل Canthocalanus، Nannocalanus، Cosmocalanus و Mesocalanus بود. کمترین تعداد کالانوئیدها در قبل از مانسون مربوط به ترانسکتهای ۵ و ۸ و بیشترین تعداد در ترانسکتهای ۱ و ۶ مشاهده گردید، در بعد از مانسون بیشترین تعداد در ترانسکتهای ۳ و ۲ و کمترین فراوانی مربوط به ترانسکتهای ۹ و ۱۰ بود. در بین نمونه برداریهای سطحی (۰-۲۰ متر) ترانسکت۱ بیشترین و ترانسکت ۸ کمترین فراوانی را داشتند و در نمونه برداریهای عمقی (۵۰-۲۰ متر) ترانسکت ۱ بیشترین فراوانی و ترانسکت ۳ کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. از نظر ایستگاهی، در قبل از مانسون ایستگاه ۱ با بیشترین فراوانی و ایستگاه ۴ با کمترین فراوانی و در دوره بعد از مانسون ایستگاه ۳ با بیشترین فراوانی و ایستگاه ۱ با کمترین فراوانی مشاهده گردیدند.