سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
فاطمه ربانی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از انواع بلایای طبیعی که هر ساله سبب خسارات زیادی در ایران میشود توفانهای گرد وغبارو بادهای شدید است. این توفان ها نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای آسیایی، آفریقایی وآمریکایی موجب بروز خسارات مالی و جانی فراوان شده است. آثارناخوشایند بهداشتی مثل مشکلات بینایی و بیماریهای تنفسی وریوی برای انسان، آلوده کردن محیط زندگی انسان، اختلال درسیستم های زمینی و هوایی از مهمترین عوارض توفانهای گرد وغبار به شمار می روند. بدین جهت شناخت این پدیده و جلوگیری ازآثار ناخوشایند آن ضروری به نظرمی رسد. دراین پژوهش، جهت بررسی توفانهای گرد وغبار از روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت گردوغبارها، سعی شده است تا ضمن شناخت گرد وغبارها در ایران و جهان، انواع کدهای سینوپتیک، طبقه بندی، اثرات محیطی آن ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه و شناخت این پدیده، میتوان راهکارهایی جهت مقابله و یا کاهش آن اتخاذ نمود. وسپس اقداماتی جهت تثبیت ماسه ها و جلوگیری از انتشارگرد وغبارها فراهم نمود.