سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان نجف – مدرس آموزشکده کشاورزی اهواز دانشگاه فنی و حرفه ای
غلامرضا سلطانی – مدرس آموزشکده کشاورزی اهواز دانشگاه فنی و حرفه ای
نصراله سواعدی خنیابی – مدرس آموزشکده کشاورزی اهواز دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده:

کمپوست عبارت است ازتجزیه بیولوژکی مواد آلی و تبدیل آن به هوموس قابل مصرف برای گیاهان توسط موجودات زنده نظیر حشرات کرم خاکی و میکروارگانیسم ها باکتریها و قارچ ها با استفاده ازکمپوست خاک ترد و پوک شده و منافذعبوری بسیاری درآن ایجادمی شود و سبب میگردد که اکسیژن براحتی توسط ریشه گیاه جذب شده و نفوذپذیری خاک افزایش یابد ازبقایای گیاهی و حیوانی زباله های شهری و یا لجن فاضلاب میتوان کمپوست درجه یک تولید نمود درصورتی که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند بطوریکه موادسمی آنها ازبین رفته مواد پودرشده و فرم اولیه خود را از دست داده باشند ازویژگیهای مصرف کمپوست می توان به کاهش آلودگی محیط زیست کاهش حجم زباله های شهری جلوگیری ازفرسایش خاک قابلیت نگهداری آب درخاک متخلخل کردن خاک بهبود ساختارفیزیکی خاک کود آلی مناسب که موجب کشاورزی پایدار و حاصلخیزی خاک و عدم نیاز به کودهای شیمیای و ازهمه مهمتر با توجه به منابع تهیه کمپوست زباله لجن فاضلاب و موادآلی که تماما ازموادتجدید پذیر میب اشد میتوان اشاره کرد.