سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن رمضانی – دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
صدیقه قربانی نژاد – کارشناس ارشد بیمارستان رازی رشت

چکیده:

گواتر یکی از بیماریهای شایع است که در نوجوان و خصوصا دختران جوان و در افرادی که در ارتفاعات زندگی می کنند از شیوع با لاتر برخوردار است وراثت و شرایط اقلیمی و محیطی از علل بروز و شیوع این بیماری می باشد در استان گیلان نیز تعداد زیادی به این بیماری مبتلا می باشند که هزینه ی درمانی و جانبی زیادی را برفرد و به بودجه کشور تحمیل می کنند دراین تحقیق هدف شناخت پراکندگی جغرافیایی گواتر د ر استان گیلان و ارائه نقشه آن میباشد روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از روشهای ترکیب و اصول جغرافیایی به همراه استفاده از پرونده های اندکس شده بیمارستانی مورد تایید پزشکی متخصص و استفاده از نرم افزار اماری مینی تب و نرم افزار نقشه کشی سورفر بوده است نتایج تحقیق نشان داد که توزیع و پراکندگی بیماران در سطح استان در رابطه با جنس سن محل تولد و محل اقامت دارای تفاوت است