مقاله شناخت پراکندگی جغرافیایی شیوع بیماری گواتر در استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: شناخت پراکندگی جغرافیایی شیوع بیماری گواتر در استان گیلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گیلان
مقاله بیماری
مقاله جغرافیای پزشکی
مقاله گواتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی نژاد صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گواتر یکی از بیماریهای شایع است که در نوجوانان و خصوصا دختران جوان و در افرادی که در ارتفاعات زندگی می کنند از شیوع بالاتری برخوردار است وراثت و شرایط اقلیمی ومحیطی از علل بروز و شیوع این بیماری می باشد در استان گیلان نیز تعداد زیادی به این بیماری مبتلا می باشند که هزینه درمانی و جانبی زیادی را بر فرد و به بودجه کشور تحمیل می نماید. در این تحقیق، هدف شناخت پراکندگی جغرافیایی گواتر در استان گیلان وارائه نقشه آن می باشد روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و با استفاده از روشهای ترکیبی و اصول جغرافیایی به همراه استفاده از پرونده های اندکس شده بیمارستانی (مورد تایید پژشک متخصص) و استفاده از نرم افزار اماری مینی تب و نرم افزار نقشه کشی سورفر بوده است نتایج تحقیق نشان داد که توزیع و پراکندگی بیماران در سطح استان در رابطه با جنس، سن، محل تولد و محل اقامت دارای تفاوت است به طوریکه از ۵۸۵ نفر مبتلا به گواتر در طول دوره مطالعاتی، زنان بیش از مردان مبتلا بوده اند و بین سن ۲۰ الی ۳۰ سال با ۹٫۲۳ درصد بیشترین فراوانی را دارد پراکندگی مکانی بروز بیماری (انسیدانس در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر) سیاهکل با ۳۶٫۱۹درصد بیشترین و تالش با ۱۳٫۳۴ درصد کمترین را تشکیل می دهد ولی شیوع تعداد مببتلایان در رشت با ۳۲٫۰۷ درصد بیشترین و املش با ۲٫۸۶ درصد کمترین میزان را تشکیل می دهد وبر اساس محل تولد، رشت با ۲۷٫۷ درصد و ماسال با ۲٫۸ درصد کمترین، بیبشترین فراوانی در ماه مهر با ۶۶ درصد و کمترین فراوانی در تیر ماه با ۳۴ درصد و بیشترین فراوانی فصلی در پاییز و کمترین آن در تابستان بوده است.