سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون پرویزی – مهندسین مشاور زمیران رئیس هیئت مدیره و مشاور مسئول پروژه

چکیده:

این مقاله چکیده ای از گزارش نهائی انجام خدمات مشاوره فنی مطالعات پدیده فروچاله ها و فرون شست زمین در اراضی دشتهای کبودرآهنگ و فامنین همدان میباشد که درطی سال ۱۳۸۳ برای معاونت پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای غرب بمرحله اجراء درآمد. بدنبال وقوع چندین مورد پدیده فروچاله و ایجاد گودال بزرگ در محدوده اراضی کشاورزی دشتهای فوق در طی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۲ و با توجه به نزدیکی برخی از این گودالها به محل سازه های مهم منطقه منجمله نیروگاه شهید مفتح همدان و همچنین ایجاد خسارات وارده به اراضی کشاورزی و خطرات احتمالی ناشی از وقوع این پدیده در منطقه یکسری مطالعات پایه سیستماتیک بمنظور شناسائی و شناخت و ارز یابی علل ایجاد و وضعیت منطقه از نظر ریسک وقوع بمرحله اجراء درآمد. ساختار زیرسطحی دشتهای فوق و وجود یک زون گسل در توده سنگهای بستر آهکی و آهکی مارنی اولیگومیوسن و پوشش آبرفتی بضخامت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و همچنین افزایش افت سطح آب زیرزمینی در طی دو دهه گذشته بعنوان مهمترین علل در تسریع و شکل گیری وقوع فروچاله ها در منطقه است.