مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسایش زیست اقلیمی
مقاله TCI
مقاله ترجونگ
مقاله اوانز
مقاله هامون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاری منیر
جناب آقای / سرکار خانم: یاری یاسمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گیری از شاخص های آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به برنامه ریزی توریسم کمک نماید تا جاذبه های توریسم به منظور گذران اوقات فراغت مورد استفاده بهتر قرار گیرند. هدف پژوهش حاضر، تعیین تقویم آسایش اقلیمی به منظور برنامه ریزی توریسم تالاب هامون در مقیاس ماهانه است. برای تعیین شرایط اقلیمی در ماههای مختلف سال، شاخص های TCI، ترجونگ و اوانز مبنای روش پژوهش قرار گرفت. از این رو داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیکی زابل طی دوره آماری (۸۷ – ۶۵) استخراج شد و همگنی آنها با روش درون یابی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق که در بهار ۱۳۹۱ انجام شد، نشان داد که در شاخص TCL ماههای اردیبهشت، خرداد و شهریور دارای شرایط خیلی خوب می باشند و در شاخص ترجونگ، ماههای فروردین و اردیبهشت روزانه مطبوع و ماههای تیر، مرداد و شهریور شبانه مطبوع می باشند. در شاخص اوانز آسایش روزانه در ماهای، فروردین، آبان، آذر، اسفند و آسایش شبانه در ماه های، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور بوجود می آید.