مقاله شناخت و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن روستایی با تاکید بر عوامل مکانی- فضایی مورد: سکونتگاه های بخش وراوی- شهرستان مهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شناخت و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن روستایی با تاکید بر عوامل مکانی- فضایی مورد: سکونتگاه های بخش وراوی- شهرستان مهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارات خرد
مقاله مقاوم سازی مساکن
مقاله توسعه روستایی
مقاله مساکن روستایی
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بیات ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دارستان خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرداخت اعتبارات خرد از رهیافت های مهمی است که با اهداف مختلفی از جمله بهسازی و مقاوم سازی مسکن در جوامع محلی مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نیز اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی از برنامه چهارم توسعه با حمایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شروع گردید و اکنون بیش از ۷ سال از اجرای آن می گذرد. پژوهش حاضر، به شناخت و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن روستایی با تاکید بر عوامل مکانی- فضایی در سکونتگاه های بخش وراوی شهرستان مهر استان فارس پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از داده های کمی و کیفی است. در این راستا ابتدا وضعیت مساکن ۱۱ سکونتگاه بخش به تفکیک بر اساس داده های میدانی و طرح های هادی، شناسایی و با میزان متقاضیان اعتبارات مسکن در هر روستا مقایسه گردیده و سپس شاخص های مرکزیت مکانی، جمعیت، نرخ رشد جمعیتی، فاصله و نظام دسترسی در تقاضای دریافت تسهیلات مسکن مورد کنکاش قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین نیاز روستائیان به وام مسکن با میزان تقاضای آنان برای دریافت وام، در سکونتگاه های مرکزی و پیرامونی تفاوت وجود دارد، به نحوی که نزدیک به ۸۰ درصد متقاضیان اعتبارات مسکن روستایی از دو سکونتگاه وراوی (مرکز بخش) و خوزی (مرکز دهستان) بوده اند. ضریب همبستگی دریافت تسهیلات مسکن با شاخص میزان مرکزیت مکانی برابر با ۰٫۹۸۱ و شاخص تعداد جمعیت سکونتگاه ها برابر با ۰٫۹۵۴ است که نشان از معناداری این شاخص ها با تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن دارد اما در شاخص نرخ رشد جمعیت برابر با ۰٫۱۸۳- در شاخص وضعیت مساکن قدیمی و مخروبه برابر با ۰٫۵۳۱- و در شاخص میزان دسترسی به مراکز کانونی برابر با ۰٫۵۷۷- است که عدم معناداری با تقاضای دریافت تسهیلات را نشان می دهد. به طور کلی بر اساس یافته های پژوهش می توان استنباط کرد که در محدوده مورد مطالعه، ساکنان دو سکونتگاه مرکزی وراوی و خوزی که دارای فرایند رو به بهبود از نظر توسعه ای و رشد مثبت جمعیتی هستند گرایش بالاتری به دریافت تسهیلات اعتباری و بالعکس ساکنان اغلب سکونتگاه های پیرامونی و کوچک تر که با رکود توسعه ای و رشد منفی جمعیتی مواجه اند گرایش کمتری به دریافت تسهیلات اعتباری یاد شده دارند.