سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی شعبانی کوچصفهانی – کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقهای
آرمین تدین – کارشناس ارشد مهندسی سازه
نیما بشارتی –

چکیده:

با وجود اینکه مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان و همچنین آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله بارها دستخوش بازبینی و اصلاح قرار گرفته و بعضاً ضوابط جدیدی به آنها افزوده یا برخی از نقاط ضعف مرتفع گردیده است، همین ضوابط نیز در مرحله اجرا به طور کامل رعایت نمیشوند و بعضاً از طرققانونی یا غیرقانونی تفاوت بسیار زیادی میان آنچه که اجرا میشود و آنچه که میبایست اجرا میشد، وجود دارد و این تفاوت گاه منجر به بروز حوادث و خساراتی جبران ناپذیر بر کالبد، اقتصاد، هویت و ایمنی شهر میگردد. در این مقاله برخی از خلاءهای آیین نامهای و راهکارهای متداول عدول از ضوابط مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کاهش ایمنی ساکنان و شهروندان شهر رشت در حوادث طبیعی نقش دارند، از طریق مشاهدات میدانی و پرسشنامه شناسایی و با استفا ده از نرم افزارSPSS مورد تحلیل و اولویت بندی قرار میگیرند.