سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا مهدوی – کاردان حمل و نقل جاده ای از دانشکده وزارت راه و ترابری
صابر ستایشی – کارشناس ارشد حمل و نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر تعریف و بررسی دهکده کالا یا پایانه چندوجهی کالا می باشد سپس مدلهای ساختاری دهکده حمل و نقل کالا که درکشورهای مختلف جهان مطرح میب اشد مورد بررسی قرارگرفته است ودرهمین راستا به تعریف و شناخت پروژه های دهکده حمل و نقل کالای ۲۰۰۰ پرداخته شده و اهداف عمده این پروژه مورد بررسی قرارگرفته است.