سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید رضا صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه مهندسی عمرا

چکیده:

یکی از مشکلات عمومی و متعارف اجراء پروژه ها در واحدهای صنعتی کشورمان بحث بروز تاخیرات زمانی و افزایش هزینه پروژه ها نسبت به مبلغ اولیه قرارداد است که با توجه به لزوم بهره برداری به موقع در اینگونه واحدها بدلیل جلوگیری از کاهش سود و از دست دادن فرصت ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مقاله شناخت و بررسی دلایل بروز تاخیر و افزایش هزینه و ارائه راهکاری مناسب با ماهیت پروژه های صنعتی جهت کاهش این عوامل می باشد که در نهایت باعث افزایش بهره وری و سرانجام راندمان بالای کارخانه در تولید محصول نهایی خواهد گردید. برای رسیدن به این هدف و قرار گرفتن در محیط واقعی به صورت نمونه اثرگذاری و اهمیت این عوامل در پروژه های طرح توسعه کارخانه فولاد خوزستان مورد برسی قرار گرفته است. پس از انجام تحقیق و بررسی که پیرامون وضعیت پروژه های جاری و اتمام یافته سالهای اخیر در کارخانه فولاد خوزستان انجام شد یک مصاحبه حضوری با برخی مدیران و کارشناسان با تجربه و درگیر در پروژه های یاد شده انجام گرفت و بدنبال آن تعدادی عامل مهم و اثرگذار در زمینه تاخیر و افزایش هزینه شناسایی و با کمک و مطالعه تحقیقات و مقالات قبلی پیرامون این موضوع ۶۱ عامل مهم در ۵ گروه مجزا در یک پرسشنامه گردآوری شد . پس از توزیع پرسشنامه مذکور میان جامعه آماری نتایج با استفاده از روش شاخص اهمیت نسبی تحلیل و نسبت به رتبه بندی آنها و مشخص و برجسته نمودن عوامل کلیذی اقدام گردید . در این تحقیق سعی شده است با بررسی جزئی تر چند عامل مهم حاصل از نتایج آماری ، نسبت به ارائه راهکار و پیشنهاد جهت حذف یا کاهش اثرات نامطلوب اقدام گردد.