سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اباذری – دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
فهیمه باب الحوائجی – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

مقدمه: امروزه دوره های آموزش کارآفرینی در دروس دانشگاهی و در رشته های مختلف با هدف تربیت نمودن افراد آگاه به فرصت ها و به طور کلی افرادی است که تمایل بیشتری به راه اندازی کسب و کار دارند، ایجاد شده، چون رسیدن به این هدف، با توجه به منابع آموزشی دروس کارآفرینی در دانشگاه ها امکان پذیر نیست لذا تصمیم گیری شد به شناخت نیازهای کارآفرینی دانشجویان و خلاء وجود آمده در تدریس آموزش مفاهیم و تاثیر آموزش های کارآفرینی و شیوه های آن در بین دانشجویان درس کارآفرینی در واحد قم که از اهداف این پژوهش است، پرداخته شود. روش تحقیق: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بین ۱۶۰ تن از دانشجویان حسابداری، کامپوتر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم که در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ درس کارآفرینی داشته، توزیع گردید. یافته ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد بیشترین پاسخ گویان مرد و در رشته تحصیلی حسابداری بودند. در بررسی نیازها، نیاز به پیشرفت با ۵۸/۸ درصد و نیاز به اراده و پشتکار با ۵۳/۸ درصد در حد خیلی زیاد، بالاترین درصد را داشته است. در مقوله آموزش کارآفرینی، آموزش مهارت های ویژه کارآفرینی و استفاده از تجارب و سخنرانی های کارآفرینان موفق هر کدام با ۵۳/۸ درصد درحد خیلی زیاد بیان شد. در مقوله شیوه های آموزش کارآفرینی، روش یادگیری تجربی / عملی با ۷۵ درصد بیشترین تاثیر را در شیوه های آموزش کارآفرینی داشته است. توصیه ها: جایگاه دانشگاه در جامعه موجب ایجاد انتظاراتی جدید شده و سیاست گذاران، مدیران و مجریان دانشگاهی را ملزم می نماید تا ضمن درک نیازهای دنیای کار و اشتغال، با آموزش کارآفرینی ضمن پرورش انسان های خلاق و کارآفرین و دارای مهارت های عملی برای ورود به عرصه های اقتصادی-اجتماعی، تعادلی بین پژوهش های بنیادی و کاربردی ایجاد نماید زیرا این آموزش ها می توانند مسیر شغلی آنان را در آینده نشان داده و منافع بلند مدت اقتصادی را برای جامعه به وجود آورد.