سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هدا حلاج زاده – دکترای جامعه شناسی از دانشگاه پل والری مونپلیه فرانسه و مدرس دانشگاه
مارتین زیبراس – پروفسور جامعه شناسی دانشگاه پل والری مونپلیه،فرانسه
سروش فتحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

فراگیر شدن مصرف مواد مخدردرچنددهه اخیر به یک معضل بهداشتی روانی و اجتماعی درجهان امروز تبدیل شده ست و بیانگر یک مساله جدی درسلامت جامعه است کاهش سن افراد مبتلا به این بیماری و افزایش روزافزون تعدادمعتادان که به لحاظ آماری مورد توجه میب اشد باعث نگرانی خانواده ها و مسئولان شده است بنظر به اینکه سلامت یک جامعه درگرو سلامت خانواده است و خانواده نخستین نهاد اجتماعی هرجامعه است که انتقال فرهنگ و ارزشهای اجتماعی به فرزندان مهمترین کارکرد آن محسوب میشود بنابراین می توان ریشه وسااس بسیاری ازکجرفتاریها و انحرافات اجتماعی را دردرون این نظام کوچک اجتماعی جستجو کرد هدف کلی این پژوهش شناخت موقعیت اجتماعی اقتصادی خانواده جوانان معتاد است که با متغیرهای تعداد اعضای خانواده تحصیلات والدین درآمد پدر و وضعیت سرپرستی درخانواده مورد سنجش قرارگرفته است.