سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وجیهه شاهرخ – مربی دانشگاه پیام نور مرکز داراب

چکیده:

یکی از مناطق حائز اهمیت از نظر دارا بودن توان مندی های اکوتوریسمی در ایران، منطقه خلیج فارس است. از ذخایر نفتی و گازی مدفون در بستر خلیج فارس گرفته تا ماهی و میگو انواع آبزیان خوراکی و صنعتی و از موقعیت استراتژیکی و شاهراه اقتصادی بودن آن گرفته تا جزایر مرکز تولید لاک پشت ها و جنگل های زیبای دریایی حرا، جملگی بخشی از قابلی تهایی است که این دریا برای استفاده و بهره مندی مردم این منطقه دارد. اما تاکنون تنها در زمینه نفت و گاز، صید ماهی و تجارت و حمل و نقل از بخشی از توا نمندی های خلیج فارس بهره برداری شده است و از قابلیت اصلی این دریا که گردشگری دریایی است و م یتواند درآمدی همپای درآمد نفت داشته باشد،غفلت شده است.