سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رفیعه للحج – مدرس گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

بحث شناخت معیارهای اخلاقی که مقام معظم رهبری هم مطرح میکنند، جایگاه بسیار مهمی دارد. مثل بحث مهندسی فرهنگی، بحث تحول بنیادین در آموزش و پرورش، بحث تمدن اسلامی و جامعترین بحث که تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته است. اهمیت و ضرورت این مساله باعث گردید تا با نگاهی عمیق تر به نقش کیفیت طراحی معماری در احیاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران، که با بحران جدی مواجه می باشد، قدمی هر چند ناچیز در حل بحران روابط اجتماعی میان انسانها (با برجسته نمودن نقش طراحی شهری) برداشته شود. معماری اسلامی با تأثیرپذیری از آموزه های دینی بر سبک زندگی و ساخت و ساز منازل و اماکن برایرسیدن به آرامش روحی و روانی موثر میباشد. رسیدن به آرامش روحی و روانی با توجه به دل مشغولی ها و اضطراب حاکم بر زندگی، امروزه یکی از نیازهای اساسی بشریت می باشد در این بین وجود سرپناهی که در آن انسان به آرامشروحی و روانی برسد یکی از بدیهیات زندگی جامعه انسانیست، هرچقدر این سرپناه و اماکنی که انسان در آن نیازه ای روزمره خود را برطرف می نماید، با روح و سرشت انسانی سازگار باشد آرامش حاصله هم کاملتر میشود. در این پژوهش با استناد به روش اسنادی و کتابخانه ای به شناخت معیارهای اخلاقی در طراحی معماری با تکیه بر آموزه های دین مبین اسلام و معماری امروز بهره گرفته شده است .