سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
صدرالله طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
حسن بهنام مرشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

فعالیت گردشگری فعالیتی است چندکاره دردهه های اخیر بهعنوان یک منبع توسعه پایدارمورد توجه بسیاری از کشورهایجهان قرارگرفته است یکی از گام های مهم برای رسیدن به توسعه پایدار درگردشگری شناخت زیرساخت های مربوط به گردشگری میب اشد و توجه بو شناخت کافی به این زیرساخت ها برنامه ریزی برای توسعه گردشگری را تسهیل می کند استان فارس با توجه به جاذبه های گردشگری بسیار از پتانسیل ویژه ای جهت توسعه گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی و تاریخی برخوردار است شهرستان داراب یکی از شهرستانهای استان فارس استکه درجنوب شرقی این استان واقع شده است و باتوجه به اینکه قدمت تاریخی بسیارزیادی دارد ازلحاظ جاذبه های تاریخی و همچنین جاذبه های طبیعی بسیارغنی بوده و قابلیت توسعه گردشگری دارد حال با توجه به ظرفیت ویژه گردشگری دراین شهرستان سوال اساسی این است که گردشگری تا چه اندازه دراین منطقه رونق داشته است و اینکه گردشگری دراین منطقه توانسته است سوداقتصادی داشته باشد و سبب توسعه ی اقتصادی شود اینکه زیرساخت های گردشگری دراین منطقه کدامند و شناخت و برنامهریزی این زیرساخت ها چه نقشی درتوسعه گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه می تواند داشته باشد.