سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیلا یونس زاده جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر
گلاله غفاری –

چکیده:

عوامل تخریب و فرسایش در روی سنگ های آهکی ناهمواری های جالبی به جا می گذارندکه به اسم ناهمواری های کا رستی ,نامگذاری می شوند . اصطلاح کارست به م جموعه ای از پروسه های زمین شناسی که در پوسته و سطح زمین در اثر پمختلفی نظیر دولین ها و تیانکنگ ها و …را تشکیل می دهند که شناخت صحیح آن ها نقش مهمی در مدیریت صحیح آبخیز های کارستی بازی می کند برای مثال وجود دولین ها غالبا نشان دهنده پروسه های کارستیفیکیشن در اعماق زمین است لذا دولین ها از بهترین نشانه ها جهت لزوم عملیات زمین شناسی مهندسی جهت بررسی ایمنی حوزه آبخیز می باش ند, وجود دولین های عمیق خشک نشان دهنده پایین بودن سطح اساس منطقه می باشند و انجام عملیات آبخیز داری که باعث تغییر سطح اساس منطقه شود ممکن است تراز آب در دولین های آبی را تغییر داده و یا در صورت امتداد سنگ اهک موجب گسترش عمقی آن ها شود لذا شناخت صحیح زمین ریخت های کارستی گام مهمی در مدیریت آبخیز های کارستی به شمار می رود که در راستای مطالعه حاضر قرار می گیرد