سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حیدر قلی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

سیاست‌گذاری اقدامی آگاهانه، مدبرانه و الزاماً هدفمند است. هر اقدام سیاستی دولت در بازار با واکنش عوامل بازار روبه‌رو می‌شود. به‌طوری که رفتار افراد جامعه، در قالب عرضه و تقاضا، بستر اثرگذاری سیاست‌ها را شکل می‌دهد و سطح دست‌یابی به اهداف را مشخص می‌کند. به این ترتیب، شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی آحاد جامعه گامی مهم در طراحی یک سیاست مؤثر و کارآمد است. در تحقیق حاضر، رفتار اقتصادی کشاورزان در بازار بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده‌های استانی سال‌های ۸۱-۱۳۸۰ تا ۸۸-۱۳۸۷، از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای استخراج کشش قیمتی تقاضای بیمه محصول جو استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که واکنش سطح بیمه‌شده نسبت به حق بیمه در تمام مناطق، منفی (منطبق با نظریه اقتصادی) است. با این وجود، شدت واکنش در مناطق مختلف متفاوت است. توجه به این مهم در تدوین الگوی تخصیص بهینه یارانه بیمه کشاورزی حائز اهمیت است.