مقاله شناخت تکنولوژی و چگونگی مواجهه با تهدیدات آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: شناخت تکنولوژی و چگونگی مواجهه با تهدیدات آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی
مقاله تکنیک
مقاله تسخیر
مقاله طبیعت
مقاله حیات معقول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طائی خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش از ویژگی های هر موجودی منطقا موخر از پرسش از چیستی آن بوده و بدیهی است دانستن هویت هر موجودی حدود و ثغور چگونگی مواجهه با آن را مشخص می سازد. تصور رایج از فناوری نگاه ابزاری است. گرچه تکنیک برآمده از علم است اما هم اینک موجودیتی کاملا فرهنگی دارد و اساسا تجسم فرهنگ مدرن است. ملاحظه پیامدهای تکنولوژی دو فایده دارد: اول آن که ضرورت شناخت آن را آشکار می سازد و دوم خطرات آن را هویدا ساخته و به شناسایی راهکارهای مقابله کمک می رساند. این مقاله ضمن ارائه مطالبی در خصوص شناخت تکنولوژی از منظر فلسفی، به تهدیداتی که برای انسان به لحاظ وجودی ایجاد می کند، می پردازد و در نهایت با توسل به دو دسته راهکار: عاجل یا کوتاه مدت و آجل یا درازمدت خطر عمده آن را می کاهد. هنر به خاطر باروری خلاقانه خود و حیات معقول به عنوان حیاتی هدفدار که تلاش می کند تا حد امکان همه استعدادهای بشر را شناسایی کرده و به فعلیت برساند، از مهم ترین راهکارهایی هستند که از تهدیدات تکنولوژی می کاهند.