سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیره توکلی – کارشناس ارشد جغرافیا ی طبیعی،کارشناس حفاظت محیط زیست آستارا
محمدرضا افشاری آزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
قربانعلی خودکار – کارشناس مکانیک(حرارت و سیالات)

چکیده:

امروزه توجه به فضای ژئومورفیک و فضای برنامه ریزی تواما حایز اهمیت است و نگرش سیستمی و ترکیب نگر در مطالعات محیطی به ویژه در حوضه های آبریز باید مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله نمایش توانایی و مناسبت این حوضه به عنوان یک حوضه نمونه برای آموزشهای عملی ژئومورفولوژیک و هیدرولوژیک در دور ههای مختلف آموزشی است و با عنایت به اینکه برای داشتن یک اکوتوریسم پایدار باید مولفه های مرتبط با اکوتوریسم را بررسی کرد، مسلماً این امر موجب گسترش اکوتوریسم و توریسم علمی در حوضه مورد بررسی خواهد شد. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و پس از جمع آوری نقشه های زمین شناسی، شیب و …و استخراج نقشه های ژئومورفولوژی ، پوشش گیاهی و… محدوده مورد مطالعه به صورت کیفی و کمی ، ضمن معرفی اجمالی حوضه آبریز لمیر در شمال غرب کشور ، برخی ویژگیهای عمومی،زمین شناختی،ژئومورفولوژیکی ، هیدرولوژیکی و… این حوضه معرفی شد هاند. به علت کوهستانی بودن حوضه آبریز لمیر، بیشتر بارشهای ماههای سرد سال از جمله آذر، دی ، بهمن بصورت برف ریزش می کند که ذوب برف در ماههای گرم سال شروع شده و موجب تغذیه آبهای جاری شده و تشدید جریا ن آبراهه ای را در پایین دست حوضه به همراه دارد . با مقایسه هیدروگراف رودخانه با منحنی باران مشخص شد که در ماههای اسفند و فروردین که میزان بارش ماهانه کمتری نسبت به ماههای دیگر سال دارد اما جریان آب بالاتری در حوضه جاری است که بدلیل ذوب برف در ارتفاعات بدلیل گرم شدن هوای حوضه است و رژیم حوضه آبریز لمیر بارانی برفی است. در این مقاله س عی شده است که ضمن روشن کردن ویژگی های ژئومورفولوژیکی، عوامل مورفوژنز حوضه و نیز محدودیت های توسعه گردشگری از دیدگاه مورفولوژیکی مورد مطالعه قرار گیرد تا مورد توجه محققین و برنامه ریزان و مجریان عمرانی به منظور توسعه گردشگری و برنامه ریزی بهینه اکوتوریستی حوضه آبریز لمیر قرار گیرد.