مقاله شناخت تزئینات طلایی بدل در نسخ خطی تاریخی بررسی روند تخریب رنگدانه های طلایی و کاغذ تکیه گاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: شناخت تزئینات طلایی بدل در نسخ خطی تاریخی بررسی روند تخریب رنگدانه های طلایی و کاغذ تکیه گاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخ خطی تزئینی
مقاله رنگدانه های طلایی
مقاله کربوکسیلات مس
مقاله آلاینده های کربونیلی آلی
مقاله تخریب کاغذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عابداصفهانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخریب مرکب ها و رنگدانه ها در آثار کاغذی، همواره یکی از مشکلات پیش روی مرمتگران بوده است. بخشی از رنگدانه های آسیب پذیر، رنگدانه های فلزی است که رنگدانه های طلایی سهم عمده ای از آن ها را در تزئینات کتاب آرایی ایران در بر می گیرند. در مواردی، تغییر رنگ و سبزشدگی در رنگدانه های طلایی و گاهی نیز، تخریب کاغذ مشاهده شده است. در این مقاله، رنگدانه های طلایی و تخریب آن ها در سه نسخه خطی تزئینی از دوره قاجار مطالعه گردیده است. با روش آنالیز SEM-EDS، ترکیبی از آلیاژهای برنج، به عنوان رنگدانه های طلایی بدل شناخته شد. در جریان بررسی تخریب تزئینات، ترکیب کربوکسیلات های مس به عنوان محصولات تخریبی رنگدانه های طلایی از طریق روش طیف سنجی رامان شناسایی شد. وجود برخی از آلاینده های کربونیلی آلی و رطوبت زیاد در محیط نگهداری این نسخه ها، از عوامل ممکن در فرایند تخریب رنگدانه ها و تشکیل این محصولات سبز رنگ است. افزون بر هیدرولیز اسیدی سلولز، یون های مس نیز در محصولات تخریبی نقش یک کاتالیزور را در اکسیداسیون سلولز دارند و به این فرایند سرعت می بخشند. این موضوع در یکی از نمونه ها با روش جدید نشاندارکردن فلورسانسی همراه با تکنیک کروماتوگرافی ژل تراوا مشخص شد.