سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
حسن تقوایی – مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
محمدرضا اورانی – معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خر
علی احمدی – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

چکیده:

بیابان یک بیوم سرزمین یا یک نوع اکوسیستم استک ه بطور طبیعی در زمره بیومهای کلان کره زمین به شمار می آید بیابان زایی یا بیانی شدن پدیده ای است که در اثر عملکرد نادرست انسان درطبیعت پدید می اید از تخریب زمین و کهاش باروری خاک در سرزمینهای خشک و نیمه خشک در پی عواملی همچون فعالیت های نادرست انسان و دگرگونی های ناهمساز اب و هوایی امروزه بیابان زایی را نیازهای برآمده از جمعیت مردمانی که دراین سرزمین ها می زیند و برای بدست آوردن خوراک با کشت محصول و پرورش دام فشاری دو چندان برگرده های زمین وارد می اورند باعث می گردد. این روند در کنار فرایندهای نابسامان طبیعی تاثیر منفی بر توانایی و باروری زیست بوم برجای می نهد و داستان را به آنجا خواهد رساند که تنها فقر گرسنگی و مهاجرت سرنوشت ساکنان این سرزمین ها را رقم خواهد زد.