سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
رشید بوکانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و مدرس دانشگاه پیام نور ته
فرزاد بریاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریز شهری
رحیم محمدی – کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

چکیده:

یکی از راهبرد هایی که اخیرا در کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته است توسعه وگسترش توریسم درمناطق محروم و دارای پتانسیل های لازم برای توسعه گردشگری است (قادری، ۳۶،۱۳۸۳ ). بخش مهمی از فعالیت های جهانگردی در دنیا مبتنی بر بهر ه گرفتن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است. حفاظت از محیط به عنوان یک امر مهم در نقاط مختلف جهان، احساس می شود. در بسیاری از نقاط جهان حفاظت از اکوسیتم و نگهداری از حیات زیستی به عنوان یک مسئله مهم تلقی می شود.در این مقاله به برسی آثار و جاذبه های اکوتوریسمی شهرستان شیروان چرداول پرداخته شده است . منابع بی بدیع شهرستان در حوضه اکوتوریسم آنچنان زیاد است که می تواند این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد در این حوضه تبدیل کند .در اینجا آثار و منابع مهم اکوتوریسمی شهرستان شناسایی گردیده و به ویژ گی های منحصر به فرد آنها پرداخته شده راه کار های لازم را برای استفاده از این منابع باارزش ارائه گردیده است