مقاله «شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: «شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری»
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شلاق
مقاله اصلاح
مقاله بازدارندگی
مقاله کیفر شناسی،مجازات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی توانا علی
جناب آقای / سرکار خانم: میلکی ایوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجرای مجازات شلاق برای بزهکاران، به عنوان یکی از کیفرهای جسمانی تنبیهی، ترهیبی و ترذیلی، حضوری دیرین در جوامع انسانی دارد. هر چند امروزه مجازات شلاق از سیاهه قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان محو گردیده، اما کیفر مزبور همچنان طی مواد مختلفی در قانون جزای ایران در قالب مجازات های حدی و کیفری و تعزیری پیش بینی شده است. از طرفی طرح مباحثی از قبیل انکار نقش اصلاحی – تربیتی آن، تشییع خشونت، تردید در نقش بازدارندگی و تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه، اجرای مجازات شلاق را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. این مقاله می کوشد ضمن تحلیل تاریخی این مجازات و اجرای علنی آن، تبیین اندیشه های موافق و مخالف به ارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از اعمال این مجازات بپردازد.
نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که اولا؛ مجازات شلاق از همسویی و تناسب با شیوه های کیفری مدرن و اصلاح گرا عاجز است. ثانیا؛ نقش ترهیبی و بازدارندگی مجازات شلاق به شدت مورد تردید است، هر چند نمی توان به طور مطلق منکر این نقش گردید. ثالثا؛ بین اعمال مجازات شلاق و مهار محرک های انگیزشی مجرمانه رابطه مستقیمی وجود ندارد. رابعا؛ اجرای شلاق، معارض با معیارهای بشر دوستانه و اسناد حامی حقوق بشر می باشد. خامسا؛ در اجرا یا عدم اجرای این کیفر، بین علما، به لحاظ بحث «مصلحت» یا «غیبت»، توافق و اجماع وجود ندارد. سادسا؛ اجرای علنی این مجازات و تبعات آن در تشییع خشونت و ترویج آن می تواند نقش موثری ایفاء کند.