مقاله شکل گیری موتلفه اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۴۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: شکل گیری موتلفه اسلامی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتلفه اسلامی
مقاله قشر متوسط سنتی شهری
مقاله ایران
مقاله حکومت پهلوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقنبر محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع این مقاله علل تشکیل موتلفه در قبل از انقلاب اسلامی ایران است که بر اساس قرار دادن موتلفه در قالب پایگاه طبقاتی اعضای آن، یعنی «قشر متوسط سنتی شهری» نوشته شده است. بدین ترتیب که نخست ویژگی های این قشر بررسی شده؛ سپس با تفکیک خصایص این قشر: سنت گرایی و تمایل زیاد به مذهب، حساسیت در مسائل جنسی و امور خانوادگی، مخالفت با تجمل گرایی، بدبینی به نمادهای بیگانه، نگرش منفی به موسسات مالی مدرن، تهدید موقعیت اقتصادی، زوال جایگاه اجتماعی و ارتباط نزدیک با روحانیت شیعه، به تطبیق این ممیزه ها با موتلفه در آن برهه پرداخته شده است تا علل شکل گیری این گروه سیاسی- مذهبی واکاوی شود.