سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی صفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز ،گروه حسابداری ، بندرگز ، ایران
ابوالفضل مومنی یانسری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی
آتنا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات گرگان

چکیده:

طبق مفاهیم علم اقتصاد می آموزیم که منابع کمیاب است.این کمیابی شامل منابع مالی نیز می شود.بنابراین هنگامی که یک سرمایه گذار این منابع کمیاب را در موسسه ای سرمایه گذاری می کند نیاز دارد که از بازده آناطمینان یابد.این امر از طریق گزارشهای مالی که از طرف موسسات درباره عملکردشان منتشر میشود،صورت میگیرد.اما با توجه به اینکه بین مدیریت و مالکان تضاد منافع وجود دارد و مدیریت ممکن است اقدام به دستکاریهایی در گزارشات کند یا اینکه تمام موارد مرتبط را گزارش نکند،لذا در مباحث نوین حسابداری تاکید ویژه ای بر روی شفافیت گزارشگری مالی شده است.در این مقاله ابتدا تعریفی از شفافیت ارائه میگردد.سپس مزایا ومحدودیتهای شفافیت،راههای دستیابی به شفافیت،اصول گزارشگری شفاف و سطوح شفافیت مطرح میشود.سپس به روشهایی که تاکنون برای ارزیابی شفافیت مورد استفاده قرار گرفته است اشاره ای میگرددو در خاتمه دیدگاهسازمانهای بین المللی درباره شفافیت و راههای رسیدن به شفافیت در گزارشگری بین المللی ذکر میشود