سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس سیدانوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با وجود اینکه سالهای زیادی از پیدایش شش سیگما نمیگذرد و این متد مدیریتی یک متد تازه میباشد اما توانسته است توجه بسیاری از شرکتهای بزرگ را به خود جلب کند و در این سالها شرکتهای بزرگ بسیاری این شیوه را آزموده و یا بهکار بستهاند. برخی از این شرکتها در اجرای آن موفق بودهاند و اما برخی دیگر به دلیل برخورد نادرست با شش سیگما نه تنها نتوانستهاند از ویژگیهای منحصر به فرد آن استفاده کنند، بلکه به کار بستن این استراتژی سبب شده تا زیا ن هایجبران ناپذیری را متحمل شوند. اما در این میان نکتهای که جالب به نظر میرسد این است که با وجود اینکه بیشتر شرکتهای جهان را شرکتهای کوچک متوسط تشکیل میدهند و تعداد این شرکتها در مقایسه با شرکتهای بزرگ اصلاً قابل مقایسه نیست، تا کنون هیچ فعالیت چشمگیری برای بکار گیری شش سیگما در این شرکتها صورت نگرفته است در این مقاله سعی شده است تا امکان به کار گیری شش سیگما در شرکتهای کوچک و متوسط ارزیابی شود. و همچنین به سوالاتی مانند: آیا شش سیگما برای شرکتهای کوچک و متوسط نابود کننده نیست؟ درصد پیروزی شش سیگما در شرکتهای کوچک و متوسط چه میزان است و به سوالاتی از این قبیل تا حد امکان پاسخ گفته شود