سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر شکاری – گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدامین آذرمهر – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران _ واحد بهشهر

چکیده:

امروزه شرایط جهانی به گونه ای است که سازمان ها ناچار به بهبود کیفیت، افزایش رضایت مندی مشتری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری یه صورت همزمان می باشند. بنابراین سازمان ها همواره باید در جست و جوی فرصتهای بهبود باشند. میزان رقابت پذیری سازمان ها در قدرت پیدا کردن فرصت های بهبود و استفاده از آن فرصت ها نهفته است. سازمان ها به منظور کسب موفقیت در دست یابی به آرمان و اهداف راهبردی خود، نیاز به استقرار سیستم مدیریتی مناسبی دارند. مدلEFQM ابزاری اجرایی برای کمک به سازمان برای اطمینان از تحقق این موضوع، به وسیله سنجش میزان حرکت در مسیر تعالی پایدار می باشد. تغییر دیدگاه نسبت به کلیه ذینفعان و همچنین رقبا و به طور کلی بازنگری در مفروضات اساسی درباره ی محیط و درون سازمان از ارکان تعالی سازمانی به شمار می روند. شش سیگما با هدف شناسایی و حذف عوامل خطا می تواند رویکردی جهت دست یابی به تعالی سازمانی باشد. اگر این رویکرد به خوبی درک شده و با ظرافت به کار گرفته شود، ظرفیت های ناشناخته ای را در درون سازمان فعال می کند.در این مقاله، بیان گردیده است که اجرای شش سیگما در سازمان، علاوه بر دست یابی به بهبود مستمر، به علت اثرگذاری آن بر زیر معیار های EFQM می تواند موجب تسریع حرکت سازمان در نیل به تعالی نیز بشود.