سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی حاجی محمدعلی – کارشناس مکانیک مدیر تضمین کیفیت شرکت سهامی باتریسازی نیرو(صبا باتری)م

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران ارشد سود آوری و کسب نتایج به صور ت پایدار است . دراین راستا تکنیک های بسیاری ارائه شده تا سازمان ها را در سفر به سمت تعالی یاری نماید. لذا در این مقاله سعی شده تا به طور مختصر یکی از متدولوژیهای جدید حل مسئله جهت نیل به سودآوری پایدار معرفی گردد . شاید تا به حال با کلمه شش سیگما و مفاهیم مرتبط با آن برخورد داشته اید. تولید ناب نیز از دیگر رویکردهایی است که در این راستا مطرح می باشد . به تازگی برخی از دانشمندان علم کیفیت رویکردی کاملا جدید را به دنیای کسب و کار معرفی کرده اند که ترکیبی از این دو دیدگاه بوده و نام آن را شش سیگمای ناب گذارده اند .