سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم خاکسار – کارشناس بیمه شرکت بیمه ملت

چکیده:

امروزه با توجه به بحث طرح تحول صنعت بیمه و تلاش جهت افزایش نرخ نفوذ بیمه در کشور، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پتانسیل های بیمه ای موجود در صنایع بزرگ و مهم کشور، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده که این موضوع حکایت دو موضوع عدم تمایل و اعتماد این صنایع به صنعت بیمه و همچنین عدم توانگری کاغی بیمه کران و مشکلات بیمه های اتکایی به دلیل ظرفیت ناکافی پذیرش داخلی و تحریم های صورت گرفته در حوزه بیمه های اتکایی می باشد. بدین منظور جهت حل بخشی از این مساله پرداختن به کپتیوها و فعال نمودن آنها در کشور می تواند به عنوان یکی از راهگشای این امر باشد. در دنیای امروزه شرکتهای بیمه بدلیل بالا بودن کارمزدهای اتکایی و به دلیل پائین هزینه های عملیات و فقدان ضرورت اجرا قانون و مقررات صنعت بیمه آن کشور پوشش در کپتیو، مشترکا چنین شرکتهایی را تاسیس می کنند که اگر بتوان این شرکتها را در قالب کپتیو پذیرفت تعاریف ادبیاتی کپتیو تغییر یافته و می توان گفت کپتیوها بیمه گران وابسته به شرکتهای غیر بیمه ای یا عده ای از بیمه گران مستقیم و غیر مستقیم با ساختار نزدیک به بیمه و نه دقیقا همان ساختار می باشند.