مقاله شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسوولیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۸۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسوولیت
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی
مقاله مزدوری
مقاله حقوق بین الملل بشردوستانه۸۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری عبدالنعیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسوولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه حقوق بین الملل بشر دوستانه مشخص گردد که آیا نظامی تلقی می گردند یا در دسته غیرنظامیان جای دارند. در رابطه با بحث مسوولیت نیز این شرکت ها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه، مسوول و پاسخگو شناخته می شوند. اما باید توجه داشت که در کنار شرکت ها، دولت های مرتبط با آنها یعنی دولت متبوع، دولتی که از خدمات این شرکت ها استفاده می کند و دولتی که شرکت در سرزمین آن به فعالیت می پردازد نیز در مواردی مسوولیت هایی در قبال اعمال آنها پیدا می کنند.