مقاله شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقهی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرط
مقاله انصاف
مقاله قرارداد الحاقی
مقاله شروط غیرمنصفانه
مقاله بیمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: الهیان محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنظیم قراردادهای بیمه به وسیله شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای را برای خود کسب کنند.
در مبارزه باچنین شروطی، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحه بیمه تجاری در این زمینه ساکت است. با استناد به اصل عدالت در فقه امامیه، می توان این تعهد را برای طرفین در تمام قراردادها برشمرد. اصل عدالت و انصاف راهگشای بسیاری از معضلات قضایی خواهد بود. در برخی آرای دادگاه ها گرایش به انصاف دیده می شود. در این مقاله در پی بررسی مفهوم شروط غیرمنصفانه و مصادیق آن در قراردادهای بیمه هستیم، در انتها خواهیم گقت که با استناد به برخی قانون ها می توان حکم به بطلان چنین شروطی داد.