دانشجوی سوم، سؤالاتی را درباره شرط بندی ورزشی طرح می کند و این موضوع را از جنبه های علمی مختلف بررسی می نماید:

اقتصادی: آیا شرط بندی برای بودجه قهرمانان یا اقتصاد ملی سودی دارد؟

روانشناسی: در حالی که قهرمانان احتمال می دهند برای بازی آنان، مبالغ کلانی شرط بندی شده و سرانجام این مبلغ پول مشخص نیست، این شرط بندی از لحاظ روانی چه تأثیری بر آنها می گذارد؟

تاریخ: آیا شرط بندی در مورد رویدادهای ورزشی سنت قابل توجیهی می باشد؟

جامعه شناسی: چه نیروی فطری در انسان باعث می شود که مردم برای توانایی قهرمانان شرط بندی کنند؟

چنین سؤالاتی به شما کمک میکنند. موضوع قابل تحقیقی را انتخاب کنید.

از مراجع برای انتخاب و ارزیابی موضوع استفاده کنید.

بعد از مشخص کردن لغات کلیدی، نگارش آزاد، دسته بندی و انتخاب موضوع به کتابخانه مراجعه کنید و از کتابهای مرجع، فهرست مراجع و نشریه ها برای بررسی کامل موضوع خود استفاده کنید. علاوه بر آن، به توضیحات ویژه موضوع خویش توجه کنید. پس از بررسی دقیق عناوین مقاله ها، لغات اساسی آن را یادداشت کنید و با استفاده از روشهایی خاص، چگونگی تمرکز روی موضوع را بیاموزید. موضوع شما ممکن است در خصوص «مراکز پزشکی تراما»، نقش زن در اشعار «رابرت براونینگ» و یا کنترل واردات اتومبیل باشد.

همچنین می توانید با استفاده از فن آوری کامپیوتر، به فعالیت های تحقیقاتی خود سرعت دهید.

استفاده از کاتولوگ های عمومی

امروزه بیشتر کتابخانه های دانشگاهها مجهز به برنامه کامپیوتری به نام «کاتولوگ – های عمومی» اند. این کاتولوگ ها (فهرست ها) در حقیقت همان کارت های موضوعی (فهرست بندی شده) هستند که به صورت فایل های کامپیوتری درآمدهاند. شما میتوانید با استفاده از این برنامه از موضوعات کلی به موضوعات جزئی تر دست یابید و علاوه بر آن کتاب های خاصی را جستجو کنید. استفاده از فهرست های موضوعی بدین ترتیب است

ابتدا با به کار بردن این برنامه، یک موضوع کلی را تایپ می کنید. به عنوان مثال تلویزیون.

سپس ۲۰-۲۰۰ موضوع جزئی را در صفحه ی مانیتور مشاهده می کنید.

عناوین:

۱- تلویزیون

۲-آنتن های تلویزیونی

۳- فهرست مقالات و نوشته های مربوط به آن

۴-اطلاعاتی راجع به تلویزیون

۵- تجهیزات تلویزیونی

سپس لیست موجود را برای انتخاب موضوع مورد علاقه ی خود بررسی کنید. شماره ی ۸۶ موضوعی است تحت عنوان «تلویزیون و کودکان» که شامل موضوعات جزئی تری از این قبیل هستند:

۸۶- تلویزیون و کودکان

۸۷- خلاصه و چکیدہ موضوع

۸۸- مقالات مربوط به آن

۸۹- فهرست کتابها و مقالات مربوط به آن

۹۰- همایش های مربوطه

۹۱ – مطالعات میان فرهنگی

در صورتی که شماره ۸۸ را وارد کنید لیست خاصی را مشاهده خواهید کرد:

۸۸- تلویزیون و کودکان – مقالات مربوط به آن

۱- بازیهای جذاب تلویزیونی و تاچ چرر پاملا (۱۹۸۸)

۲- تلویزیون و کودکان پرخاشگر (۱۹۸۶)

۳- تلویزیون و رفتارهای اجتماعی (۱۹۸۰)

۴- کودکان و چهرههای تلویزیونی (۱۹۸۰)

۵-تلویزیون و کودکان، هو میشل جی(۱۹۷۰)-

علاوه براین، کاتولوگ های عمومی عناوین کتابهای خاصی را ذکر کرده، مطالب

جدیدی را در اختیارتان قرار می دهد.

در صورتی که کتاب مورد علاقه ی خود را پیدا کردید، شماره ی مورد نظر را وارد کرده، اطلاعات کامل را در مورد آن مطالعه نمائید. به عنوان مثال:

اطلاعات مربوط به موضوع شمارهای ۱:

تاچرر پاملا

بازیهای جذاب تلویزیونی: بازیهای جدید تلویزیونی و خطراتی که کودکان را تهدید می کند.

جنگ بدون اسلحه

دانش، سلاح کودکان (کودکانتان را با دانش مسلح کنید)

چاپ اول: بند و پنیاروپاب

توزیع: مؤسسه ی گریفون ” ۱۹۸۸

فهرست کتابهای مربوطه: صفحه ۲۱۴-۲۰۹

مکان: بخش آموزشی / تعلیم و تربیت کتابخانه

شابک IBN   HQ784/T4/T83/ \1988

۲۱ آپریل ۱۹۹۱ نباید هزینه ای برای آن پرداخت شود.