سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمانه جعفری – کارشناس ارشد فرآیند، تصفیه خانه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
میثم اخوان زنجانی – کارشناس صنایع غذایی، سرپرست تصفیه خانه فرودگاه بین المللی امام خمین

چکیده:

هدف از این مقاله شرح فرآیند چگونگی تصفیه آب در تصفیه خانه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و انجام محاسبات دستی برروی واکنش های شیمیایی، جهت بدست آوردن مقادیر بهینه مواد شیمیایی مورد نیاز و مقایسه آنها با مقادیر تجربی می باشد. باتوجه به دقت و حساسیت کیفیت آب آشامیدنی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از نظر حفظ سلامتی و بهداشت مصرف کنندگان داخلی و خارجی، کنترل کیفی آن دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.در این تصفیه خانه با توجه به کیفیت آب خام ورودی و نتایج مناسب و بهینه آب شرب حاصل از تصفیه، روش نرم سازی به شیوه ته نشینی از بین دیگر روش های تصفیه آب انتخاب شده است.در این پژوهش محاسبات دستی برروی واکنش های شیمیایی انجام شده در فرآیند نرم سازی به شیوه ته نشینی در تصفیه خانه آب انجام شده است که طی آن مقادیر بهینه مواد شیمیایی مورد نیاز با توجه به کیفیت آب خام ورودی محاسبه گردید و با مقادیر عملی و تجربی مورد مقایسه قرار گرفت. لذا نتایج حاصل از هر کدام بر روی کیفیت آب شرب تصفیه شده، مطالعه و بررسی شد.