سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس علی اکبری دهکردی –

چکیده:

در این مقاله در نظر داریم مسئله برنامه ریزی دو سطحی با قیود احتمالی در سطح دوم را مورد بررسی قراردهیم. ابتدا تعریفی از مسائل برنامه ریزی احتمالی و دو سطحی ارائه می دهیم سوس مسوئله برنامه ریزی دوسطحی با قیود احتمالی را به یک برنامه ریزی دو سطحی خطی تبدیل می کنیم و شورایط وجود جواب را بررسی می کنیم