سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه ایزدقبول – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
بهنام بهروزنام – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
حمید صادقی –

چکیده:

سالویا یکی ازبزرگترین جنسهای خانواده نعناعیان است کهدارای گونه های متعددی معطر و دارویی می باشد ریزنمونه های تک گره از گیاهچه های استریل Salvia virgata L تهیه و به محیط کشت های حاوی مقادیر مختلف تنظیم کننده های رشد انتقال یافتند کالوس زایی و شاخه زایی با استفاده ازترکیب های مختلف ۲٫۴-D,BAP روی محیط کشت موراشیگی و اسکوگMS موردب ررسی قرارگرفتند طبق نتایج بدست آمده بیشترین وزن پینه مربوط به تیمار ۲ میلی گرم درلیتر BAP به همراه ۰/۱ میلی گرم درلیتر ۲٫۴-D بوده بیشترین طول شاخساره دراستفاده از غلظت ۲ میلی گرم درلیتر BAP و ۱میلی گرم درلیتر ۲,۴-D و بیشترین تعدادشاخه های جانبی درمزان استفاده از غلظت ۰/۵تا۱/۵ میلی گرم درلیتر BAP بدون حضور ۲,۴-D مشاهده شد اما تیمار ۱ میلی گرم درلیتر BAP مناسب ترین تیمار برای پرآوری این گیاه شناخته شد.