سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا سجادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی
مجید کارگر – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی
سجاد مبشری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی
حمید صادقی – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

زیره سبز Cuminum cyminum از خانواده چتریان Apiaceae گیاهی کوچک علفی به ارتفاع ۱۵ تا ۵۰ سانتی متر و دارای ریشه دراز و باریک به رنگ سفید و ساقه ای راست و منشعب به قسمتهای دوتایی است مهمترین ترکیب تشکیل دهنده ی اسانس بذر زیره سبز شامل کومین، الدئید ، دی هیدروکومین آلدئید ، پاراسیمن، بتاپینن، کومین الکل می باشد کشت یاخته نه تنها جهت تولید محصولهای طبیعی کاربرد دارد بلکه کارخانه ای برای تبدل ترکیب های بی ارزش بهترکیب های ارزشمند محسوب می شود علاوه بر این بسیاری از ترکیبهای جددی که در کشت بافت ایجاد می شوند بطور طبیعی ممکن است تولید نشود تولیدمتابولیت های ثانویه در شیشه از طریق کشت بافت اندام و سلولهای گیاهی امکان پذیر است هدف از این تحقیق تولید پینه از دانه رست های زیرسب زو بررسی توانایی پینه برای اندام زایی به عنوان یک شیوه مناسب در تکثیر انبوه می باشد پس شستشو و ضدعفونی بذرها در محیط های کشت MS جهت تولید دانه رستهای عاری از بیماری کشت شدند.