سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم گروه باغبانی
محمد صالحی – استادیار پژوهشی بیماری شناسی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس زرقان

چکیده:

بیماریهای گیاهی در دنیا اهمیت بسیاری دارد چرا که تولیدات گیاهی هرساله توسط مجموعه ای از آفات بیماری ها و علف هایهرز از بین می رود بشر با کشت بافت انواع گیاهان بصورت گسترده و با ایجاد شرایط مصنوعی برای رشد گیاهان این وضعیت را به نفع خود تغییر داده به گونه ای که با کنترل بیماریها و جلوگیری ازشیوع آنها باعث بالا رفتن راندمان تولید شده است افزون بر آن در ح التهایی که به منظور کنترل عامل بیماری امکان بررسی عوامل بیماری زا برنمونه های زنده در زیستگاههای بازنبوده است تکیه برریزنمونه های حاصل از کشت بافت باعث محدود شدن امکان پراکنش عوامل بیماری زاد و دست ورزی آسانتر مواد گیاهی بوده است پروانش یکی از میزبانهای علفی فیتوپلاسمای عامل بیماری جاروک در مرکبات است که آلوده کردن گیاه کامل آ« به عاملی بیماری امکان شیوع آن را در منطقه بالا می برد دراین پژوهش امکان کنترل و بررسی عامل بیماری جاروک از طریق تولید پینه آلوده به عنوان یک زیست نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.