سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه جمشیدی بدر – استادیار، گروه علمی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

حضور هر یک از کانی های پلی مورف آلومینوسیلیکات ها در محیط های دگرگونی به عنوان پارامتری جهت تعیینP-Tمحیط تشکیل سنگ های دگرگونی محسوب می شوند. در بعضی از مجموعه های دگرگونی کانی های پلی مورفآلومینوسیلیکات ها در شرایط ناپایدار در مجاور همدیگر حضور دارند که به عنوان نمونه در این مقاله مجموعه دگرگونی سورسات که در شمال غرب کشور رخنمون دارد با استفاده از آنالیزهای ژئوشیمیاییXRD, EPMA و تروبارومتری پاراژنزهای همراه آلومینوسیلیکات ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مجموعه دگرگونی هر سه پلی مورف آلومینوسیلیکات در شرایط ناپایدار در سنگ های دگرگونی حضور دارند. تشکیل کانی های آندالوزیت،کیانیت و فیبرولیت گویاییP-T منطقه در شرایط پایدار این کانی ها نبوده بلکه مربوط به شکل کاذبPseudomorphکانی های پلی مورف که در اثر تغییرP-T مجموعه بدلیل پلی متامورفیسمPolymetamorphism کمپلکس سورسات است.