سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی غلامی – کارشناس ارشد حمل و نقل، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

چکیده:

انتخاب و استفاده از انواع مختلف حفاظها برای پروژههای مختلف فرآیندی دارد که در آن شاخصها وفاکتورهای مختلف باید بررسی شوند. هر چند نمیتوان تمام این شاخصها و فاکتورها را در نظر گرفت ولی همچنین نمیتوان از بسیاری از آنها چشمپوشی نمود. عوامل اقتصادی، استانداردها، و سهولت نصب، از جمله فاکتورهایی هستند که باید برای گزینههای مختلف بررسی شوند تا بتوان بهترین گزینهای را که برای یک پروژه مطلوب است یافت. در این مقاله سعی شده است نیوجرسیهای پلاستیکی بررسی شوند. نیوجرسیهای پلاستیکی یا حفاظهای پر شده از آب۱ یکی از روشهای جدید برای ایجاد حفاظ ترافیکی میباشند. از نیوجرسیهای پلاستیکی نمیتوان در هر جایی استفاده نمود. در این مقاله یک فلوچارت ارائه شده است که تصمیمگیران میتوانند با کمکآن به سرعت بفهمند که آیا نیوجرسی پلاستیکی برای کار آنها مناسب است یا خیر. برای اینکه بفهمیم نیوجرسی پلاستیکی آیا برای یک پروژه کاربرد دارد معیارهای این فلوچارت را باید بررسی نمود. در این مقاله این معیارها معرفی شدهاند.