مقاله شرایط اجتماعی موثر در ایجاد و تکوین موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی ایران در دوره رضا شاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ در مسکویه از صفحه ۲۲۷ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: شرایط اجتماعی موثر در ایجاد و تکوین موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی ایران در دوره رضا شاه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرایط اجتماعی
مقاله رضاشاه
مقاله موسسات خیریه رفاهی بهداشتی
مقاله روحانیت
مقاله اوقاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی شرایط اجتماعی ایران در دوره رضاشاه و رویکردهای اجتماعی موثر دولت در این عصر موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد که با تاکید بر حوزه اقدامات انجام شده در بخش های نوین خدمات اجتماعی، همچون موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی، به علل و عوامل موثر در ایجاد و تکوین این موسسات خواهد پرداخت. در این پژوهش با استفاده از منابع دوره رضاشاه، همچنین بهره گیری از اسناد مربوط، کاربست سیاست ها و اقدامات اجتماعی توسط دولت، به منظور تبیین و توسعه این گونه فعالیت های عام المنفعه، نیز تاثیرپذیری از اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه، مانند ترکیه که در همان زمان تحولات وسیع و عمیقی را با زعامت آتاتورک تجربه می کرد، بهره برداری و الگوپذیری از آنچه تحت عنوان استفاده از دستاوردها و مظاهر مدرنیته ناشی از پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی جوامع غربی در سایرکشورها قابل استفاده و الگوبرداری بود، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ضمن اینکه سیاست های حاکمیت در کوتاه نمودن دست روحانیت در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، و از آن جمله در حیطه مهم اوقاف، نیز مطرح می گردد. سیاست ها و برنامه های دقیقی که با انگیزه بی رنگ نمودن نقش روحانیت و به موازات آن استقرار این تفکر در جامعه که باید دولت و حاکمیت را به عنوان نهاد مسوول و متولی خدمات و اقدامات اجتماعی مورد نظر این وجیزه تلقی نمود.