مقاله شخص مسوول در مسوولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: شخص مسوول در مسوولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعمال مطبوعاتی
مقاله مسوولیت مدنی مطبوعاتی
مقاله مدیر مسوول
مقاله مسوولیت تضامنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: انورعارف اسعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسوول و در فرضی که چند نفر مسوول باشند، تعیین نوع مسوولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسوول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این مقاله به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.