سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه مهندسی کامپیوتر، میبد، ایران
کمال میرزایی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه مهندسی کامپیوتر، میبد، ایران
محمدرضا ملاخلیلی میبدی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه مهندسی کامپیوتر، میبد، ایران

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون اطلاعات صفحات وب، بازیابی اطلاعات از بین انبوه داده ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. رویکرد کلی موتورهای جستجوی موجود، با استفاده از محتوای صفحات و ساختار ارتباطی موجود بین آنها، میزان ارتباط صفحات با پرسش کاربر را ارزیابی نموده و نتایج را بر می گرداند. فرآیند رتبه بندی بستر آگاه، با درنظر گرفتن زمینه و تحلیل بستری از پیشینه پرس و جوی کاربر، صورت گرفته و رتبه بندی با آگاهی و بادرنظر گرفتن پیش زمینه قبلی کاربر، انجام می شود. در این مقاله، به منظور استخراج مفاهیم مدنظر کاربر، روشها و پیش نیازها، تحلیل و بررسی شده و چارچوبی جهت دریافت و ثبت اطلاعات زمینه ای کاربر جهت تشکیل پروفایل مفهومی ارائه خواهد شد. با خوشه بندی پروفایل مفهومی ایجاد شده، مفاهیم پر تکرار استخراج شده و صحت نتایج با معیارهای ارزیابی بررسی شده است.