مقاله شخصیت قدرت طلب و تاثیر آن بر شکل گیری پیش داوری و تصورات قالبی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: شخصیت قدرت طلب و تاثیر آن بر شکل گیری پیش داوری و تصورات قالبی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصورات قالبی
مقاله پیش داوری
مقاله شخصیت قدرت طلب
مقاله هویت
مقاله روان شناسی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصورات قالبی را می توان مجموعه ای از احساسات غالبا منفی، باورهای کلی و کنش ها درباره برخی گروه های اجتماعی دانست که دارای فرهنگ، قومیت، زبان و نژاد متفاوتی هستند. این تصورات، خصیصه ها، ویژگی های فیزیکی، علائم، نقش ها، الگوهای رفتاری و نظایر آن را در ارتباط با گروهی خاص منعکس می کنند و برای همه اعضای یک گروه، به رغم تمایزات و تفاوت های قابل ملاحظه، به کار می رود. تحقیقات در خصوص شخصیت قدرت طلب، پیوند بین اهمیت نگرش والدین و پیش داوری ها را نشان می دهد و این امکان را فراهم می سازد که به تعیین شرایط ظهور و بروز پیش داوری ها تحت تاثیر شخصیت والدین، پرداخته شود. براساس این نظریه، شرایط خاص خانوادگی به ویژه سخت گیری بیش از حد، تاکید افراطی بر ارزش ها و تنبیه، شخصیت قدرت طلب را شکل می دهد. چنین افرادی شدیدا مبادی آداب، متعصب و مستعد پیش داوری اند و براساس تصورات قالبی می اندیشند. این مقاله مشتمل بر دو بخش نظری و پیمایشی است. در بخش نظری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تبیین و تحلیل اطلاعات و دانش علمی موجود در زمینه شخصیت قدرت طلب و تاثیر آن بر تصورات قالبی و پیش داوری، تلاش خواهد شد با استفاده از روش جمع آوری کتابخانه ای، بنیان های نظری بحث پی ریزی شود. در بخش دوم از روش پیمایشی برای سنجش تصورات و نگرش های دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ پیرامون نقش شخصیت قدرت طلب در شکل گیری تصورات قالبی و پیش داوری بهره گرفته می شود و مطالعات میدانی با استفاده از تکنیک پرسش نامه انجام خواهد گرفت.