سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری حیدرزاده –
مریم صدقی –
هادی علی پور –

چکیده:

اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی مقاوم سازه ها در برابر زلزله ایفا مینمایند و تأثیرات قابل ملاحظه ای بر خصوصیات حرکت نیرومند زمین می گذارند. به منظور بررسی این اثرات بر ساختگاه شهر بانه، تحلیل یک بعدی با استفاده از رفتار معادل خطی خاک در منطقه صورت گرفت. برای اعمال حرکت ورودی به لایه های خاک منطقه با توجه به محیط تکتونیکی فشاری منطقه، چندین رکورد رخ داده در کشور انتخاب شد. همچنین چند شتابنگاشت مصنوعی هم تولید شد و نتایج حاصله با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. بر این اساس طیف های پاسخ حاصل از اعمال شتابنگاشت های واقعی انتخاب شده در انواع زمین منطقه همخوانی خیلی بهتری نسبت به نتایج اعمال شتابنگاشت های مصنوعی نشان دادند.