سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر قیطاسوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
سیدعلیرضا طباطبائی نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
الناز خداپناه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

شبیهسازی ترکیبی برای مخازنی به کار میرود که انتقال جرم بین فازهای آن بسیار مهم است، نظیر مخازن نفت فرار و گاز میعانی در این مقاله شبیه سازی عددی یک مدل ترکیبی برای جریان چند جزئی، سه فازی و سه بعدی در مخازن شکاف دار طبیعی با استفاده ازمدل ت خلخل دوگانه و تراوایی دوگانه انجام گرفته که شامل فرمولاسیون کاملا ضمنی است این مدل شامل قانون دارسی برای سرعت جریان بقای جرم برای اجزای هیدروکربنی و تعادل ترمودینامیکی فازهای هیدروکربن است محاسبات تعادل فازی با استفاده از معادله حالت پنگ روبینسون Peng Robinson انجام گرفته است همچنین گسسته سازی معادلات جریان براساس روش تفاضل محدود بلوک مرکز انجام شده است این معادلات جریان به فرم تفاضل محدود برای بدست آوردن معادلات ضمنی بریا فشار ترکیب اجزا و اشباع فازها باهم ترکیب می شوند از روش نیوتن برای حل دستگاه معادلات غیرخطی بصورت تکرار استفاده میشودتاهمگرایی حاصل شود.