سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم حاجی لری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت نفت- دانشکده مهندسی نفت آبادان
محمدرضا خسروی نیکو – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
باقر انوری پور – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
سیدحسن هاشم آبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ریزش های نفتی سالیانه اثرات بسیار مخربی بر روی محیط زیست می‌گذارند. پخش این مواد نفتی در آب دریا باعث آلودگی آبها، کاهش نیروی بویانسی آب برای کشتی‌های عبوری از محل پخش، به خطر انداختن زندگی موجودات آبزی و آتش سوزی میشود. با بررسی رفتار پخش مواد نفتی در آب میتوان اقدامات کنترلی جهت کاهش این مخاطرات را از قبل پیش‌بینی نمود. مواد نفتی آزاد شده در آب به دلیل عدم انحلال در آب به صورت یک جت/پلام رفتار می‌کنند. در این مطالعه رفتار پلام تشکیل شده حاصل از انتشار مواد نفتی با استفاده از مدل حجم سیال مدل‌سازی در شرایط مختلف شده است. برای ارزیابی و صحت نتایج حاصل از شبیه سازی، مقایسه با داده‌های ازمایشگاهی انجام شده است. با بررسی عوامل مختلف،نتایج مدلسازی نشان می‌دهد که جریان عرضی و میزان دبی سیال نفتی از مهمترین عوامل بر روی تشکیل و گسترش پلام حاصل از ریزش مواد نفتی می‌باشند.